Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Η Εκκλησία του Χριστού και η εκκλησία των πονηρευομένωνΗ Εκκλησία του Χριστού και η εκκλησία των πονηρευομένων

Ταπεινή εργασία στην οποία αναφέρονται καλά γνωστές, απλές αλήθειες της Δογματικής - Επιστήμη της Ακρίβειας.

Πολλοί άνθρωποι μιλάνε για Εκκλησία, για Ορθοδοξία, ακόμα και οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όμως όλες αυτές οι γενικότητες, που κατά καιρούς ανα­φέ­ρον­ται, έχουν ξεφύγει από τις ρίζες της Ορθοδοξί­ας, και αν και μιλάνε για Ορθοδοξία, ουσιαστικά αναφέρον­ται σε κάτι τυπικό, που το έχουν μάθει από τους γονείς τους, χωρίς να ανταποκρίνεται στην ουσία της Πίστης μας, δηλαδή στο τί πραγματικά σημαίνει Ορθοδοξία, στο τί σημαίνει Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και πολ­λές φορές δεν μπορούν και να διαχωρίσουν την Αλήθεια από την πλάνη, την Εκκλησία του Χριστού από την εκ­κλη­σία των πονηρευομένων. Και πλανεύονται από τον πονηρό, τον θέλοντα πλανήσαι, εί δυνατόν, και τους εκλεκ­τούς (Ματθ.24&24). Το όνομα “εκκλησία των πονη­ρε­υομένων” αναφέρεται στο Ψαλτήρι. Αναφέρεται από τον ίδιο το Θεό, το Αγιο Πνεύμα δια μέσω του Προφήτη Δαυίδ "Εμίσσησα την εκκλησία των πονηρευομένων και με των ασεβών ού μη καθίσω". (Ψαλ.25:5)

001: Ποιά είναι η Εκκλησία του Χριστού και ποια η εκκλησία των πονηρευομένων

Η ΜΟΝΗ διδα­σκα­λία για τη Σωτηρία: Η δική μας θρησκεία, η Ορθοδοξία, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι εθνική παράδοση. Είναι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ.

002: Τι ακριβώς μας αποκάλυψε ο Θεός;

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου

Για παράδειγμα ό Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ (1867) στή διδασκαλία του
004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ
σε τέτοιους χριστιανούς απαντάει: "Χριστιανοί!!! Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία, αγνο­ώντας αυτήν καί τόν λόγο γιά τόν οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη σωτηρίας καί τελικά εσείς οι ίδιοι δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Μόνος διά του Οποίου αποκτούμε τήν σωτηρία. Ιδού λοιπόν H ΜΟΝΗ διδασκα­λία επί τού προκειμένου, η διδασκαλία της Αγίας Ορθό­δο­ξης Εκκλησίας...

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφά­σισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.
007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24)

008: Το μυστήριο της Βαπτίσεως

009: Χριστιανός είναι ΜΟΝΟ ο ενωμένος με τον Χριστόν! Η Αλήθεια δεν είναι πιά μόνο ιδέα! Ή Αλήθεια έίναι Προ­σω­πικότητα - η προσωπικότητα Ιησούς Χριστός! (Ιωάν.14:6) Η Αλήθεια ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ! (Ιωάν.1:14)
010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!

011: Αν ένας Δεσπό­της, ή Ιερέας αποκόπτεται από την Εκκλησία, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και ολόκληρο το ποίμνιό του, όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν. Παύονται από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι απαραί­τητα γιά τη Σωτηρία!

012: Για αυτό και δε θα κατακριθεί μόνο ο ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν! Οφθαλμοφανές είναι λοιπόν: πεσούνται σε απώλεια καί ο χωρισμένος από την Άμπελο - από το Θεό - ποιμένας αλλά και τα πρόβατα πού τον ακολοθούν (Ματθ.15:14)! Αυτό συμβαίνει με όλες τις αιρέσεις. Αυτό συμβαίνει και με την "εκκλησία" του νέου ημερολογίου=ΠΑΝαίρεση του οικουμενισμού. Αυτό συμβαίνει καί με όλα τά σχίσματα.

013: Μόνο αυτός που δια μέσω του Μυστη­ρίου της Εκκλησίας γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή, διότι ο Θεός έδωσε ΜΟΝΟ αυτό το Δρόμο για τη Σωτηρία!

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια (βλ. Απ.Καν. 46) - όποιος αναγνωρίζει το βάπτισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν.47), ή ακόμα χειρότερα - το ράντισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν. 49-50 μαζί με την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου γιά τα όρια τής οικονομίας) θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα! - διότι δεν διακρΙνει το σώμα τού Κυρίου (Ά.Κορ.11:29): καί το Αίμα τού Κυρίου!!! (Ά.Κορ.11:27)

Οποιος λαλεί διαφορετικά θεωρείται λύκος εν δέρμα προβάτου που βλάπτει τα πρόβατα! (Ματ.7:15,)

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;

016: P) παγκόσμια πολιτική E) παγκόσμια οικονομία R) παγκόσμια θρησκεία

R) παγκόσμια θρησκεία: Σ’ αυτή την παγκόσμια θρησκεία ανήκει και η "εκκλησία" του νέου ημερολογίου! Βλέπε στο τέλος “Παγκοσμιοποιήση της Εκκλησιας" - για να καταλάβεις ποιός είναι ο πραγματικός σκοπός της εισβολής του νέου ημερολογίου εις την Ελληνική Εκκλησία το 1924.

Έχουν κοινή θρησκευτική ζωή, κοινές τελετές, κοινές λειτουργίες. Η ένωσις τους δεν αναζητείται πια, αλλά ήδη υπάρ­χει! Είναι πραγματικό­τητα! Εκφράζεται σ’ αυτές τις κοινές τε­λε­τές, σ’ αυτές τις κοινές λει­τουργίες, κοινή θρησκευτική ζωή..

Θα αναφέρουμε μόνο δύο
017: δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών.

i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983

i-230716 009 Κοινή λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας, 7 φεβρουα­ρίου 1991.

020: Τα γεγονότα αυτά φανερά δείχνουν, ότι η νεοη­με­ρο­λογίτικη εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι απλά "νεοημερολογίτικη ορθόδοξη εκκλησία", αλλά είναι αιρετι­κή - ανήκει στην ΠΑΝαιρέση του οικουμενισμού.

Γι' αυτό και ο Σεβασμιότατος Καλλίνικος Αχαϊας και Πάσης Πελοποννήσου στη συγκέντρωση πριν την επικίνδυνη έλευση του πάπα στην Ελλάδα το έτος 2001 είπε ανοικτά καθαρά και απλά μπροστά στον Ορθόδοξο λαό και σε όλους τους Αρχιερείς της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών:

“Η νεοημερολογίτικη εκκλησία (και όσοι συμμε­τέχουν σε αυτή, ανήκουν στην παναίρεση του οικουμενισ­μού) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ορθόδοξοι! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ μυστήρια! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ χάρη του Αγίου Πνεύματος! ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ιεροσύνη! ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!! Όσοι βρίσκονται εκεί δεν έχουν ελπίδα να σωθούν από εκεί που βρίσκονται! ΠΡΕΠΕΙ να βγουν από εκεί για να έχουν αυτή την ελπίδα! Εάν κάποιος από εμάς τους καθησυχάσει ότι από εκεί που βρίσκονται μπορούν να σωθούν - αυτό είναι ΔΙΚΗ ΜΑΣ προδοσία! Και ο καθένας τέτοιος που με τέτοιο τρόπο τους πλανεύει, θα είναι ΣΥΝΥΠΕΥΘΥ­ΝΟΣ στη φοβερή Κρίση του Θεού όταν κατακριθούν ως αιρετικοί!"

021: όπως δεν υπήρχε σωτηρία για τον Αδάμ, κατ’ οικονομί­αν, όταν έφαγε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και αφού ΔΕΝ δέχτηκε την μετά­νοια - δέχτηκε Θάνατο! Ο μοναδικός τρόπος είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ και Επιστροφή στο Θεό σύμφωνα με το νόμο τού Θεού - και όχι "οικονομολογίες"

Αυτή είναι H ΜΟΝΗ διδασκα­λία της Αγ. Ορθό­δο­ξης Εκκλησίας: "πάς, γάρ, ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, κάν νυστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος".

+ Πατήρ Ιωάννης Βασιλέυσκι

Παγκοσμιοποίηση της Εκκλησίας


__________________________________

Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Πλατανιά, ΔΡΑΜΑΣ, τηλ. 2521301323, 6937016066

f_john_gr@yahoo.com

001: Ποιά είναι η Εκκλησία του Χριστού και ποια η εκκλησία των πονηρευομένων;

001: Ποιά είναι η Εκκλησία του Χριστού και ποια η εκκλησία των πονηρευομένων;

Στην μέχρι τώρα πορεία του ανθρώπου έχουν εμφανιστεί πολλές θρησκείες και ακόμα περισσότερες θεωρίες που αναφέρονται στο Θεό. Ο μεγάλος επιστήμονας και φιλόσοφος B. Pascal, Γάλλος, στο βιβλίο του "Σκεψεις" (Les Pences) συμπεραίνει ότι η παρουσία όλων αυτών των θρησκειών αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος χωρίστηκε από το πραγματικό Θεό. Διότι εάν ο άνθρωπος δεν ήταν χωρισμένος από το Θεό, η θρησκεία θα ήταν μία - ή Θεανθρώπινη! Αφού χωρίστηκε, από το Θεό, ο άνθρωπος έχασε την επίγνωση της Αλήθειας, και αυτή η απώλεια της γνώσης τον οδήγησε στην κατασκευή διαφόρων ανθρώπινων θρησκειών. Άρα αληθινή είναι μόνο αυτή η θρησκεία, η οποία αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει χωριστεί από το Θεό.

Αυτός ο μεγάλος επιστήμονας (Pascal) αναπτύσει τη θεωρία του την εποχή του Μεσαίωνα, και παρόλο που δεν άνηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με αυτό το δυνατό πνεύμα του θεωρητικά ήρθε στην Ορθοδοξία, κάτι που του δημιούργησε πολλά προβλήματα με το παπικό περιβάλλον. Σε φιλοσοφικό επίπεδο ο Pascal, και κατά προσωπικής μου άποψη, κατέχει τη δεύτερη θέση, μετά το μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη, το πνεύμα τους στην Φιλοσοφία προχώρησε με την βοήθεια του Θεού στα προπύλαια της Αποκαλύψεως.

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ουσία, ας ξεκινήσουμε από την αρχή: ο Θεός μας αποκάλυψε ότι πράγματι ο άνθρωπος χωρίστηκε από Αυτόν. Οι υπόλοιπες θρησκείες, οι μη χριστιανικές, δεν αναφέρουν αυτό το χωρισμό ούτε τον παραδέχονται.

Σήμερα, βλέπουμε μια τάση των ανθρώπων να υποστηρίζουν ότι όλες οι θρησκείες αναφέρονται στον Ίδιο Θεό, οπότε και απορρέουν και από τον Ίδιο Θεό. Αν όμως αυτό ήταν αλήθεια, τότε γιατί παρουσιάζονται τόσο βαθιές και ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των θρησκειών; Πώς μπορεί δηλαδή ο Θεός να αποκαλύπτει σε έναν άνθρωπο μια αλήθεια και σε έναν άλλον όχι μόνο μια διαφορετική αλήθεια αλλά και εντελώς αντίθετη; Άρα δεν είναι δυνατόν όλες οι θρησκείες να πηγάζουν στην Αλήθεια!

Άρα Η ΜΟΝΗ διδα­σκα­λία για τη Σωτηρία: Η δική μας θρησκεία, η Ορθοδοξία, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι εθνική παράδοση. Είναι η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ.

002: Τι ακριβώς μας αποκάλυψε ο Θεός;

002: Τι ακριβώς μας αποκάλυψε ο Θεός;

002: Τι ακριβώς μας αποκάλυψε ο Θεός;

Ο Θεός δημι­ούρ­γησε τον άνθρωπο. Του δώρησε λογι­κή και σχεδόν απόλυτη γνώση της Αλήθειας. Λέ­με "σχεδόν απόλυ­τη", δι­ό­τι πραγμα­τικά Απόλυ­τος είναι ΜΟΝΟ ο Θεός. Του δώρισε ελεύθερη θέληση και τον κατέστησε αυτεξούσιο.


Ενθρόνησε τον άνθρωπο βασιλιά του ορατού κόσ­­μου: της ύλης, του χρόνου, του χώ­ρου, του κόσμου των ζώων και των φυτών. Ο άνθρω­πος ήταν ενωμένος με το Θεό - ο Οπoίος είναι η Ζωή του ανθρώπου. Η μόνη απαγόρευση του Θεού προς τον Αδάμ: η εμπειρική γνώση τού δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Δηλαδή ο Θεός απαγό­ρευσε στον Αδάμ να γευτεί από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Σαν να του είπε ο Θεός: "Σ' αυτό το ποτήρι έχει δηλη­τήριο. Μην πιείς γιατί θα πεθάνεις!" ή "Εκεί υπάρχει κίνδυνος. Μην πας εκεί γιατί θα πεθάνεις!" Ο Αδάμ την είχε αυτή την γνώση αλλά μόνο θεωρητικά. Από αυτή τη θεωρητική γνώση το δηλητήριο δεν ενεργεί, δε σκοτώνει.

Η πτώση του Αδάμ: Αποφάσισε να έχει και την πρακτική (εμπειρική) γνώση: "Ας δοκιμάσω αν είναι έτσι. Θα πεθάνω πραγματικά;"Ο Αδάμ υπέκυψε στον πειρασμό μετά από την προτροπή του πρώτου νεκρού και εχθρού του Θεού, του Εωσφόρου. Με την πρακτική γνώση (με τη γεύση) τού δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, ο Αδάμ χωρίστηκε απ' το Θεο, έχασε την ένωση με την Ζωή - έχασε την Αιώνια Ζωή στον Παράδεισο.

Μετά τή πτώση τού ο Αδάμ, στη γήινη ζωή του γέννησε κληρονομιά, άφησε απογό­νους: το ανθρώ­πινο γένος.Έτσι, αφενός έχουμε τον άν­θρω­πο Αδάμ και αφε­τέρου έχουμε όλη την ανθρω­πότητα η οποία ονομάζεται Αδάμ. Πώς εξη­γείτε αυτό; Όλοι οι άνθρωποι βγήκαν από την ίδια πηγή - Αδάμ. Όλο το γένος των ανθρώπων έγινε σαν μια Άμπε­λος.Ονομάστηκε Αδάμ διότι η Αρχή της Αμπέ­λου είναι ο Αδάμ. Στις διδα­σκαλίες των Αγίων Πατέ­ρων το όνομα Αδάμ αναφέρεται αφενός για το πρόσωπο Αδάμ, αφετέρου για όλο το ανθρώ­πινο γένος.

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου

003: Όλοι οι άνθρωποι, ο κάθε απόγονος του Αδάμ, γεννήθηκε μολυσμένος από την αρρώστια του θανάτου

- διότι προέρχε­ται από την ίδια πηγή - Αδάμ - η οποία ήταν μολυσμένη από την αρρώστια που ονομάζεται ΘΑΝΑΤΟΣ.Έκτοτε η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων ήταν η απώ­λεια (ο θάνατος). Αυτό κληρονόμη­σε κάθε άνθρω­πος γεννημένος εν Αδάμ. Και αυ­τή είναι η αι­τία που οι άν­θρω­ποι με­τά την παρέ­λευ­­ση της προσ­ωρι­νής τους ζω­ής στη γη, κα­τέ­λη­γαν στον Άδη. Όλοι. Και οι καλοί και οι κακοί. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Καμία θρησκεία και καμιά φιλοσο­φία δεν μπορούσε να σώσει τον άνθρω­π­ο από αυτή τη μοίρα - κοινή γιά όλους τους ανθρώπους.

Είναι συχνό το ερώτημα: "Γιατί να μην μπορεί να σωθεί ένας δίκαιος και καλός άνθρωπος που όμως δεν είναι Χριστιανός;"Όταν ένα τέτοιο ερώτημα προέρ­χε­ται από έναν άνθρωπο που δεν είναι χριστιανός, είναι κατανοητό και αναμενόμενο. Εάν όμως είναι χρισ­τια­νός, τότε αποκαλύπτεται ότι αυτός είναι χριστιανός μόνο κατ' όνομα και καθόλου δεν έχει γνώση τί είναι χρισ­τι­α­νι­σμός ή έχει ξεφύγει εντελώς από αυτή τη γνώση. Η απάν­τηση στην μη δυνατή σωτηρία των μη χριστιανών έρ­χε­ται από τους Αγίους Πατέρες, από τους Αγίους του Θεού: Οι αιρετικοί, οι αλλόθρησκοι, οι σχισματικοί είναι αδύνατο να σωθούν έστω και αν έχουν καλά έργα.

Για παράδειγμα ό Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ (1867) στή διδασκαλία του

004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ

σε τέτοιους χριστιανούς απαντάει: "Χριστιανοί! Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία, αγνο­ώντας αυτήν καί τόν λόγο γιά τόν οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη σωτηρίας καί τελικά εσείς οι ίδιοι δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Μόνος διά του Οποίου αποκτούμε τήν σωτηρία.

004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ

ό Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ (1867) στή διδασκαλία του

004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ

σε τέτοιους χριστιανούς απαντάει: "Χριστιανοί!!! Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία, αγνο­ώντας αυτήν καί τόν λόγο γιά τόν οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη σωτηρίας καί τελικά εσείς οι ίδιοι δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Μόνος διά του Οποίου αποκτούμε τήν σωτηρία. Ιδού λοιπόν H ΜΟΝΗ διδασκα­λία επί τού προκειμένου, η διδασκαλία της Αγίας Ορθό­δο­ξης Εκκλησίας. Η Σωτηρία συνίσταται στην Επιστρο­φή του ανθρώπου στην Ένωσή του με το Θεό, ο Οποί­ος είναι η Ζωή του ανθρώπου. Αυτή η ένω­­­σης ήταν χαμένη για όλο το ανθρώπινο γένος, λόγω της πτώσης των προπατόρων μάς. Έκτοτε όλοι οι άνθρω­ποι μετά το πέρασμα τους επί τής γής κατέβαιναν στον Άδη. Όχι μόνο οι αμαρτωλοί αλλά ακόμα και οι δίκαιοι. "Συνε­­λήφθημεν εν ανομίαις και εγεννήθημεν εν αμαρ­τίαις" συμφώνως με τον ψαλμωδόν και ο Πατριάρχης Ιακώβ όσον αφορά τον εαυτό του και τον αγνόν και σώφρωνα υιόν του λέγει: "Κατα­βήσομαι προς τον υιόν μου πενθών εις Άδου" (Γεν.37:35) Αυτή ήταν η δύναμις των καλών έργων της ανθρωπότητος εν Αδάμ.

Αυτή ήταν η αξία των αρετών της ξεπεσμένης μας φύσεως. Ούτε με τη λογική, ούτε με τις αρετές δε μπορούσε να σωθεί ο Αδάμ, κανένας άνθρωπος, από αυτή την κοινή μοίρα, από αυτή την παγίδα. Δε μπορού­σε να σωθεί ακόμα και ο μεγαλύτερος των Προφητών, ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος! Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαρτυρεί για τον Πρόδρομο ότι ούτος εστί ο μεγαλύτερος γεννημένος από γυναίκα - δηλαδή, γενομέ­νος εν Αδάμ (Ματ.11:11, Λκ.7:28). Εάν ακόμα και αυτός ο μεγαλύτερος, μετά το σαρκικό του θάνατο κα­τέ­βη­κε στον Άδη, πόσο μάλλον οι μωαμεθανοί, οι αιρε­τικοί κ.λ.π., έστω κι αν έχουν καλά έργα! Μ' αυτά τα καλά έργα τους θα μπορέσουν να φτάσουν και ξεπε­ρά­σουν τον Πρόδρομο, τον μεγαλύτερο γενομένο από γυναίκα;

Πώς λένε λοιπόν ότι όλες οι θρησκείες είναι εκ Θεού, αφού καμία από αυτές τις θρησκείες δεν μπορούσε να φέρει Σωτηρία στον Αδάμ. Πώς να πιστέψουμε ότι και οι άλλες θρησκείες είναι σωτηρικές και αυτές; Και τί σημασία τελικά μπορεί να έχει οποιαδήποτε απ' όλες αυτές τις θρησκείες σ' όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία της γης, εφόσον δεν μπορούσαν να βρούνε λύση τότε; Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να βρούνε λύση σήμερα;

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!

Για τη Σωτηρία του Ανθρώπου ήταν ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας! - για να επανέλθη η απωλεσθείσα ένωσις του ανθρώπου με το Θεό - ο Οποίος είναι η ζωή του ανθρώπου - ήταν ανάγκη να έρθει ο Εξαγοραστής, ο Λύτρωτής!

Η λύτρωση του ανθρώπου δεν επετελέσθει από Άγγελο ή Αρχάγγελο ή από κάποιο άλλο ανώτερο ον - κτιστό και επομένως περιορισμένο. Η σωτηρία επετελέσθει από τον Ίδιο τον Απεριόριστο Θεό. Ο Θεός υποσχέθηκε στον Αδάμ ότι θα του στείλει ο Ίδιος Τον Σωτήρα.

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφάσισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφά­σισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.

006: Για τη Σωτηρία του ανθρώπινου γένους ο Ίδιος ο Θεός αποφά­σισε να γίνει άνθρωπος χωρίς να σταματήσει να είναι και Θεός.Γεννήθηκε ένας καινούριος Άνθρωπος, ο Οποίος ονομάστηκε Ιησούς Χριστός. Γεννήθηκε όχι φυσικά, όπως όλοι οι υπόλοι­ποι άνθρωποι εν Αδάμ, αλλά υπερφυσικά - από την Πανα­γία Παρθένα και το Πανάγιο Πνεύμα.


Ένας Άνθρωπος καινούριος, ο Οποίος δεν ήταν μολυσμένος με την αρρώστια του θανάτου. Μ’ αυτό τον τρόπο της υπερφυσικής συλλήψεως απέφυγε τη μόλυνση της φυσικής γεννήσεως εν Αδάμ.

Ηταν θαύμα η Γέννηση του Χριστού - η Γέννηση του Καινούριου Αδάμ. Αυτός ήταν ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος για την σωτηρία των ανθρώπων που τον διάλεξε ο Ίδιος ο Θεός! Ποια άλλη θρησκεία λοιπόν μπορεί να οδηγήσει στη Σωτηρία;

Ο και­νού­­ρι­ος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο Μόνος Αναμάρ­τητος, αποφά­σισε να δεχθεί και θάνατο - για τη ΣΩΤΗΡΙΑ του αν­θρώπινου γένους.Είναι αδύ­νατο να περι­γράψουμε τί ακρι­βώς έγινε όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Ούτε άνθρωπος ούτε Άγγε­λος μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο αυτού του γεγο­νότος. Προσπαθούμε κατά των αδυναμιών μας να το εξηγήσουμε κατά προσέγγιση. Όσο μπορούμε. Κατέβηκε όχι μόνο με την ανθρώπινη φύση Του αλλά και με την θεϊκή. Έγινε κάτι φρικιαστικό - μια φοβερή συνάντηση. Μία και μοναδική στην ιστορία του σύμπαν­τος: Ή Απόλυτη Ζωή συνάντησε το τρομαγμένο θά­­νατο... και τον καταπάτησε! Άνοιξε ο υπερήφανος αλλά περιορισμένος Άδης το στόμα του για να καταπιεί τον Απεριόριστο Θεό και έσκασε από την Απόλυ­τη Θεότητά Του! Ή Αστραπή της Θεότητος γέμισε το σκοτάδι του Άδη με το Δυνατότερο Φως!!! Απολύτως απερίγραπτο...Όλος ο Άδης, όλος ο υπό­γει­ος κόσμος, όλα τα δαι­μόνια και ο Εωσφόρος τρέμουν έως και σήμερα όταν θυμούνται αυτό το γεγονός - φοβερό για αυτούς. Η Απόλυτη Ζωή νίκησε το θάνατο. Ο Χριστός νίκησε αυτόν που είχε την εξουσία τού θανάτου - τουτ’ έστι τόν διάβολον (Εβρ.2:14-15).

007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24) - και μαζί Του ελευ­θέρωσε όλους τους νεκ­ρούς που Τον περίμε­ναν με πίστη.007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24) - και μαζί Του ελευ­θέρωσε όλους τους νεκ­ρούς που Τον περίμε­ναν με πίστη.

007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24)

007: Ο Θεάνθρω­πος όχι μόνο κα­τέ­­στ­ρε­ψε τον Άδη, νί­κησε το θά­να­το, αλλά Ανα­στή­θηκε - καθότι ούκ ήν δυνατόν κρα­τείσθαι αυτόν (Πραξ.2:24) - και μαζί Του ελευ­θέρωσε όλους τους νεκ­ρούς που Τον περίμε­ναν με πίστη.


Όλοι οι Προ­φή­τες μετά τη κάθοδό τους στον Άδη κήρυτταν το ίδιο κήρυγμα που κήρυτταν και στην επίγεια ζωή τους. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κήρυττε ότι πίσω του ακολουθεί ο Ισχυρότερός του (Ματ.3:11, Μάρκ.1:8, Λουκ.3:16). Και στον Άδη άκουγαν όλοι.


Όλες οι ψυχές που ήταν εγκλωβισμένες για χιλιάδες χρόνια. Όσοι πίστεψαν ελευθερώθηκαν! Ο Χριστός ο Απόλυτος Νικητής άδειασε το Άδη και γέμισε τον Παράδεισο!

Μετά την Ανάσταση του, ο Καινούριος Αδάμ, γέννησε κληρονομιά.


Έτσι μεγαλώνει μια καινούρια Ανθρωπότητα. Η Ανθρωπότητα Ιησούς Χριστός.


Έχουμε λοιπόν: αφενός ο άνθρωπος Αδάμ - και η ανθρωπότητα Αδάμ. Αφετέρου ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός (ο Καινούριος Αδάμ) και η Ανθρωπότητα Ιησούς Χριστός - ή Καινούρια Ανθρωπότητα. Αφενός η Άμπελος Αδάμ, η οποία είναι η άμπελος της γνώσεως του καλού και του κακού. Αφετέρου η Άμπελος Ιησούς Χριστός, η οποία είναι η Άμπελος της Ζωής (Ιωαν.15:1-6) - το Δέντρο της Ζωής.


008: Το μυστήριο της Βαπτίσεως

008: Το μυστήριο της Βαπτίσεως

008: Το μυστήριο της Βαπτίσεως

Η κληρονομιά του Καινούριου Αδάμ, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, γεννιέται και αυτή όπως και ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός, υπερφυσικά, δια μέσω του μυστηρίου της Βάπτισης. Γιατί λέγεται μυστήριο; Διότι υπάρχουν δύο σκέλη - ορατό και αόρατο: Αυτό που εκτελείται στον ορατό κόσμο και αυτό που εκτελείται στον αόρατο κόσμο.

Στο μυστήριο της Βαπτίσεως ο άνθρωπος ορατά βαπτίζεται στην κολυμπήθρα, με τρεις ολόκληρες καταδύσεις, κανονικά, όπως είναι διατεταγμένο - αυτό είναι ορατό γιά το ανθρώπινο μάτι


- και αόρατα (μυστηριακά) αποκόπτεται από το δέντρο του Αδάμ - το δέντρο της απώλειας


- και ενώνεται (μπολιάζεται) στο Δέντρο Ιησούς Χριστός, στο Δέντρο της Σωτηρίας.


Αυτό το Δέντρο είναι η Σωτηρία του ανθρώπου, είναι η Αμπελος Ιησούς Χριστός, είναι η αποκατάσταση της χαμένης Ένωσης του αν­θρώ­που με το Θεό, είναι ο Παράδεισος, είναι η Βα­σι­λεία των Ουρανών - εν ουρανώ καί επί γής (Ματθ.28:18).

Έτσι με την Ανάσταση του Κυρίου και την Ανά­λη­­ψη και την Εκτέλεση όλου του Σωτηρικού Έργου του Κυ­ρίου γεννήθηκε μια καινούρια Άμπελος. Η Άμπελος Ιησούς Χριστός, η Άμπελος της Σωτηρίας και της Αιώ­νι­ας Ζωής - ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός - Η Aμπελος Ιησούς Χριστός - η Καινούρια Ανθρωπότητα - το Γένος των Ορθοδόξων Χριστιανών - Η Ορθόδοξη Εκκλησία!

Όσοι νομί­ζουν ότι "ο Χριστιανι­σμός είναι ιδέα", ή - "ιδεολογία", ή νο­μί­ζουν ότι δήθεν "υπάρ­χει χρισ­τι­ανισμός εκτός Εκκλη­σίας" - έχουν παραπλα­νηθεί!009: Χριστιανός είναι ΜΟΝΟ ο ενωμένος με τον Χριστόν! Η Αλήθεια δεν είναι πιά μόνο ιδέα! Ή Αλήθεια έίναι Προ­σω­πικότητα - η προσωπικότητα Ιησούς Χριστός! (Ιωάν.14:6) Η Αλήθεια ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ! (Ιωάν.1:14)

009: Χριστιανός είναι ΜΟΝΟ ο ενωμένος με τον Χριστόν!

009: Χριστιανός είναι ΜΟΝΟ ο ενωμένος με τον Χριστόν!


Η Αλήθεια δεν είναι πιά μόνο ιδέα! Ή Αλήθεια έίναι Προ­σω­πικότητα - η προσωπικότητα Ιησούς Χριστός! (Ιωάν.14:6) Η Αλήθεια ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ! (Ιωάν.1:14)


Η διδασκαλία για την σωτηρία λοιπόν δεν είναι "άλλη μια ιδεολογία" σαν κάποια από τις πολλές φιλοσο­φίες, οι οποίες είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα, και λένε ότι αν σου αρέσει και ακολουθήσεις, μπορείς και να σωθείς. Όχι. Η μόνη διδασκαλία για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους, για τη σωτηρία του ανθρώπου, διδάσκει την επιστροφή του ανθρώπου στην ένωση με τον Θεόν - όπως διαβάσαμε να διδάσκει και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ.

Όπως ο άνθρωπος Αδάμ (ο άνθρωπος της πτώ­σε­ως και του θανάτου) μετά την πτώση του γέννησε κλη­ρο­νομιά - την ανθρωπότητα (την Άμπελο) του θα­νά­του και της απώλειας - και αυτό ΔΕΝ είναι απλώς ιδεολογία, αλλά είναι ΣΩΜΑ, ΔΕΝΤΡΟ, ΣΑΡ­ΚΑ, ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ της απώλειας. Επίσης και ο Θεάνθρωπος - ο Κύριος Ιησούς Χριστός (ο Άνθρωπος της Αναστάσεως και της Σωτηρίας - ο Νικητής του Θανάτου - ο Σωτήρας) γέννησε και Αυτός κληρονομιά - την Ανθρωπότητα της Αναστάσεως και της Σωτηρί­ας - την Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού - τη ΓΝΗΣΙΑ Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, και όχι κάτι από τις πολλές ψεύτικες απομιμήσεις της Εκκλησίας Του!

Όπως και η ανθρωπότητα γενομένη εν Αδάμ - η ανθρωπότητα της απώλειας - δεν είναι απλώς ιδεολο­γία, αλλά είναι ΣΩΜΑ, ΔΕΝΤΡΟ, ΣΑΡΚΑ, ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, έτσι και η Γνήσια Εκκλησία του Χριστού - η Ανθρωπότητα της Αναστάσεως και της Σωτηρίας - δεν είναι απλώς "ιδεολογία περί της Σωτηρίας" αλλά είναι ΣΩΜΑ, ΔΕΝΤΡΟ - είναι ΣΑΡΚΑ - η Σάρκα του Κυρίου Ιησού Χριστού - η Σάρκα του Σωτήρα! (Εφεσ.1:23) (Κολ.1:18)


Είναι ολόκληρη διαφορετική Ανθρω­πό­τητα, από την ανθρωπότητα εν Αδάμ - είναι Ένωσις Ανθρώπων Μυστηριακά και οργανικά ενσαρ­κωμένων με τον Κύριο Ιησού Χριστό - τον Καινούριο Αδάμ - τον Σωτήρα - είναι ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ενωμένων με τον Θεόν! - ιδού ή αποκατάσταση της χαμένης Ένωσης του αν­θρώ­που με το Θεό!

Ο Απόστολος λέει: Αγαπητοί, μή παντί πνέυματι πιστέυετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ Θεού (Α Ιωαν. Δ.1-3) Όποιο πνεύμα ομολογεί την απο­κλει­σ­τι­κή ανάγκη για την ένωση του ανθρώπου με αυτή τη Σάρκα-Εκκλησία - αυτή τη Μία Μοναδική και Αχώριστη ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ενωμένων με τον Θεόν - για να μπορέσει να σωθεί ο Aνθρωπος - αυτό το πνεύμα είναι εκ Θεού. Όποιο πνεύμα δεν ομολογεί αυτήν την ανάγκη για απαραίτητη ένωση για Σωτηρία, αλλά λέει για "ιδεολογίες" και "οικονομίες" για αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός αυτής της ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ - ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν "κατ’ οικονομίαν" - τότε αυτό το πνεύμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ - αλλά είναι το πνεύμα του αντιχρίστου - έστω αν λαλεί και εκ του στόματος του Επισκόπου ή του Πατριάρχη - Ανάθεμα έστω! (Γαλατ.Α.8-9) = "Πας, γαρ, ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος" Επίσης ο Απόστολος λέει για τους Αποστόλους: "Εμείς δεν είμαστε δυνατοί κατά την Αλήθεια, αλλά ΥΠΕΡ της Αλήθειας!" (Β΄Κορ. 13:8). Πόσο μάλλον αυτό ισχύει για τους Επισκόπους (Πατριάρχες κ.λ.π.) - Διαδόχους των Αποστόλων - και ιδιαίτερα τους ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ διαδόχους τους! Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ξανά ότι όχι μόνο με την αίρεση κόβεται ο άνθρωπος από την Εκκλησία αλλά και με το σχίσμα.

Ότι περιγράψαμε εδώ δεν είναι εκδοχές- γνώμη του καθενός. Όχι! Για τον κόσμο τούτο, ο οποίος χωρίσ­τηκε από το Θεό και έχασε την επίγνωση της αλήθειας, είναι χαρακτηριστικό να κατασκευάζει διάφο­ρες γνώμες και θεωρίες για το Θεό! - Όχι για ‘μας! Γι’ αυτό και βγή­­καν στον κόσμο όλες οι αιρέσεις και οι ψευτοθρησ­κεί­ες και η χειρότερη όλων… η αίρεση του οικουμενισ­μού! Εμείς δε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως αναφέρα­με προηγουμένως, έχουμε τη Θεία Αποκάλυψη - την επίγνωση της απόλυτης Αλήθειας - και αλίμονό μας αν πούμε ότι δήθεν δεν την έχουμε, διότι αυτό θα είναι σαν να αρνιόμαστε το Χριστό! Όχι! Εμείς την έχουμε την Αποκάλυψη του Θεού - έστω και ανά­ξιοι – αλλά ο Θεός μας αξίωσε! - και είμαστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να την κρατάμε - και ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΜΕ - πάλι με τη ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, και όχι με τις δικές μας αδυνα­μί­ες! Η Θεία Αποκάλυψη, η Απόλυτη, η Αποκλειστική και Μοναδική, δοσμένη από το Θεό στον άνθρωπο εί­ναι στη ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και η Δογματική είναι Επιστήμη της ακριβείας όπ­ως είναι η Μαθη­μα­τική, η Φυσική!... Η Δογματική εί­ναι η Επιστήμη της Αλήθειας! Και η αλήθεια ΔΕΝ ΕΧ­ΕΙ ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ!

Σ’ αυτήν την ταπεινή εργασία εμείς απλά αναφέ­ρουμε τις πιο απλές αλήθειες της Δογματι­κής, δηλαδή ό,τι είναι γνωστό και στα μικ­ρά παιδιά, ό,τι μαθαίνουν οι νεαροί όταν δίνουν εξε­τά­σεις για να εισαχθούν στα εκκλησιαστικά σχο­λεία, τα οποία αν δεν ξέρουν δεν γίνονται δεκτοί.


Η Εκκλησία, λοι­πόν, εί­ναι ΜΙΑ!

010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!

010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!

010: Η Εκκλησία τού Χριστού είναι ΜΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ, και ΑΧΩΡΙΣΤΗ!


Και δεν μπορεί να συνυπάρχουν δύο, τρείς κ.λ.π. "εκκλησίες" - ο Θεός ο Ίδιος ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ! Ο Θεός δεν είναι διπλό-πιστος: “Είς Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα” (Εφεσ.4:4-5).

Εδώ είναι η Οδός, η Αλήθεια, η Ζωή!

Ο Χριστός είναι η Άμπελος και οι Απόστολοι τα κλαδιά. Οι σημερινοί Επίσκοποι είναι οι διάδοχοι των Αποστόλων ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΝΑ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ! (βλ. την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας), και οι Ιερείς είναι τα κλαδιά με την σειρά τους, υπό τον ίδιο όρο. Οι πιστοί είναι ενωμένοι στην Άμπελο με τους Ιερείς και με το Χριστό, πάλι υπό τον ίδιο όρο(!) γι' αυτό και ονομάζονται πιστοί!

Εάν ένας ιερέας ή αρχιερέας δεν ορθοτομεί τον λόγο της του Θεού αλήθειας αποκόπτεται από την Άμ­πελο (την Εκκλησία) και πίπτει σε σχίσμα ή σε αίρε­ση.


Εκεί ένα κλαδί αποκόπτεται από την Άμπελο Ιησούς Χριστός Σαν αποτέλεσμα, μαζί με αυτό αποκόπτονται και όλα τα κλαδιά (ιερείς) και τα μικρά κλαδάκια (λαϊκοί) που είναι ενωμένα μ’ αυτό.

011: Αν ένα κλαδί που αποκόπτεται από την Άμπελο (την Εκκλησία) είναι Δεσπό­της, ή Ιερέας, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και ολόκληρο το ποίμνιό του, όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν. Παύονται από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι απαραί­τητα γιά τη Σωτηρία!

011: Αν ένας Δεσπό­της, ή Ιερέας αποκόπτεται από την Εκκλησία, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν.

011: Αν ένα κλαδί που αποκόπτεται από την Άμπελο (την Εκκλησία) είναι Δεσπό­της, ή Ιερέας, τότε μαζί μ’αυτόν αποκόπ­τε­ται και ολόκληρο το ποίμνιό του, όλοι οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι μ’ αυτόν. Παύονται από τα Μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι απαραί­τητα γιά τη Σωτηρία!


Ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναφέρει στους Αποστόλους Του: "Eγώ είμαι η Αμπελος - Εσείς είστε τα κλαδιά. Όποιος μένει ενωμένος με Εμένα έχει την Αιώνια Ζωή,


όποιος αποκοπεί από Εμένα χάνει την Αιώνια Ζωή. Ξεραίνεται. Και τα ξέρα τα μαζεύουν και τα καίνε". (Ιωαν.15:1-6)

Δηλαδή: Ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής Αρχιερέας και οι Ιερείς του ΧΑΝΟΥΝ την εξουσία να δένουν και να λύνουν - ΧΑΝΟΥΝ την εξουσία να κάνουν Μυστήρια - διότι αποκόπηκαν από τον Ίδιο τον Χριστό , ο Οποίος τους έδωσε αυτήν την εξουσία! Στίς τελετές τους εκτελείται μόνο το σκέλος το ορατό για το ανθρωπινό μάτι. Το Μυστηριακό ΔΕΝ εκτελείται! - Δεν γίνεται μυστίριο, αλλά μόνο μία ανθρώπινη ξερή τελετή! Ουσιαστικά ούτε λύνουν ούτε δένουν! Καθώς λέγει ο Κύριος: "μείνατε εν Εμοί, καγώ εν υμίν. Καθώς το κ)ήμα ου δύναται καρπόν φέρειν αφ' εαυτού, εάν μη μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ υμείς, εάν μη εν εμοί μείνητε." (Ιω.15.4). Αρα -χάνουν την Σωτηρία! Γιατί; Διότι - να, παράδειγμα: ήλθες για να εξομλογηθής σε τέτοιο "ιερέα". Αυτός έχει γένεια (αν έχει!), φοράει ράσα και επιτραχέίλι, εσύ του λες τις αμαρτίες σου και αυτός σου διαβάζει ευχή για να λύση τις αμαρτίες πού είπες. Καί όμως ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ να λύση! Γιατί; Διότι εξαιτίας της αίρεσης του έχασε την εξουσία του να λύνη και να δένη - γι'αυτό δεν μπόρεσε να λύση και τις δικές σου αμαρτίες! Και εσύ - οπός ήλθες, έτσι και απήλθες -κουβαλόντας πάλι τις αμαρτίες σου!...

012: Για αυτό και δε θα κατακριθεί μόνο ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν!

012: Δε θα κατακριθεί μόνο ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν!

012: Δε θα κατακριθεί μόνο ο αποκομμένος από το Δένδρο της Ζωής ποιμέ­νας αλλά και τα πρόβατα ενωμένα μ’ αυτόν!

Δότι αυτοί οι ίδιοι τον ακολο­υθούν στην απώλειά τους! Έχουν οι ίδιοι ευθύνη διότι οι ίδιοι κάνουν παρακοή στο Θεό που δεν αφήνουν τέτοιους ιερείς! Ο Κύριος διατάζει να τους αφήσουν - είναι διαταγή Θεού: "άφετε αυτούς: οδηγοί είσι τυφλοί τυφλών, τυφλός δε τυφλού εάν οδηγή; αμφότεροι είς βόθυνον πεσούνται" (Ματθ.15:14) - Πολλές φορές σ' αυτή την παρακοή στο Θεό τους παρασύρουν οι ίδιοι οι ψευτοποιμένες - ζητάνε από τους ανθρώπους να υπακούουν σ' αυτούς! Οι Απόστολοι όμως καθαρά λένε: πρέπει να ακούμε περισσότερο το Θεό παρά τους ανθρώπους (Πράξεις.4:19). Διό εξέλθατε εκ μέσου αυτόν καί αφορίσθητε, λέγει Κύριος και καθάρτου μή άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς (Β.Κορ.6:16-18). Οφθαλμοφανές είναι λοιπόν: πεσούνται σε απώλεια καί ο χωρισμένος από την Άμπελο - από το Θεό - ποιμένας αλλά και τα πρόβατα πού τον ακολοθούν (Ματθ.15:14)! Αυτό συμβαίνει με όλες τις αιρέσεις. Αυτό συμβαίνει και με την "εκκλησία" του νέου ημερολογίου=ΠΑΝαίρεση του οικουμενισμού. Αυτό συμβαίνει καί με όλα τά σχίσματα.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, σωτηρία ούτε στα σχίσματα, ούτε στην εκκλησία του νέου ημερολογίου - η οποία είναι αιρετική - ανήκει στη χειρότερη αίρεση στην ιστορία της ανθρωπότητας - η Παναίρεση του οικουμενισμού. Μόνο στη ΜΙΑ Γνήσια Εκκλησία του Χριστού είναι η Σωτηρία.

013: Μόνο αυτός που δια μέσω του Μυστη­ρίου της Εκκλησίας γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή, διότι ο Θεός έδωσε ΜΟΝΟ αυτό το Δρόμο για τη Σωτηρία!

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

013: Μόνο αυτός που γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή!

013: Μόνο αυτός που δια μέσω του Μυστηρίου της Εκκλησίας γεννήθηκε στην Άμπελο Ιησούς Χριστός και μένει ενωμένος σ’ αυτό το Δέντρο της Ζωής έχει την ελπίδα για Αιώνια Ζωή, διότι ο Θεός έδωσε ΜΟΝΟ αυτό το Δρόμο για τη Σωτηρία!

Αυτό λέει και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος όπως αναφέραμε και προηγουμένως στην Α΄ επιστ. Κεφ.4 στιχ.1-3 : "Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ει εκ του Θεού έστιν, ότι πολλοί ψευδοπροφήται εξεληλύθασιν είς τον κόσμον. Εν τούτω γινώσκετε το Πνεύμα του Θεού. Πάν πνεύμα ό ομολογεί Ιησούν Χριστόν έν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού έστι. Και πάν πνεύμα ό μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι, και τούτο έστι το του αντιχρίστου ό ακηκόατε ότι έρχεται, και νυν εν τω κόσμω εστίν ήδη."

Θα ρωτήσει κανείς "μα και οι αιρετικοί πιστεύουν ότι εν σάρκα ήρθε ο Χριστός. Ποια είναι η διαφορά;" Πιστεύουν και οι αιρετικοί, αν πιστεύουν, αλλά δεν ομολογούν τη Σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστεύουν και οι νεοημερολογίτες-οικουμενιστες αλλά δεν ομολογούν την Σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακόμα και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ήρθε με Σάρκα ο Κύριος Ιησούς Χριστός όμως καθόλου δεν ομολογούν - μόνο τρέμουν (Ιάκ.2:19). Αλλο είναι το "ΠΙΣΤΕΥΩ" και άλλο το "ΟΜΟΛΟΓΩ". Το "Ομολογώ" εμπεριέχει ΠΡΑΞΗ. Την πράξη της Ενώσεως με την Άμπελο Ιησούς Χριστός. Το να ομολογήσω τη Σάρκα του Κυρίου Ιησού Χριστού σημαίνει να ενωθώ με Αυτή τη Σάρκα - ώς αποκλειστική ανάγκη για την Σωτηρία μού! Αν οι αιρετικοί, οι αιρετικοί-οικουμενιστες, οι σχισματικοί, οι αλλόθρησκοι θέλουν να ομολογήσουν ότι με Σάρκα ήρθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός - πρέπει να αποκοπούν από την Άμπελο Αδάμ που βρίσκονται, γιατί εκεί που βρίσκονται, δεν υπάρχει Σωτηρία, και να ενωθούν με την Άμπελο Ιησούς Χριστός - με τη Σάρκα τού Χριστού - ΕΤΣΙ ομολογείται η αποκλειστική ανάγκη για τη Σωτηρία του ανθρώπου - με ένωση με αυτή τη Σάρκα-Εκκλησία: ή επανένωση με τον Θεόν!

Όποιος δεν ομολογήσει - και παραμένει στην Άμπελο Αδάμ είτε μέσω του σχίσματος του είτε μέσω της αίρεσής του - δεν έχει ελπίδα να σωθεί όπως δεν σώθηκε κανείς εν Αδάμ, ούτε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος - ο μεγαλύτερος γενομένος εν Αδάμ - αλλά όλοι κατέβηκαν στον Άδη. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαρτυρεί: "Αμίν έγω υμίν, ούκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών (δηλαδή: στο δέντρο Αδάμ!) μείζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δέ μικρότερος εν τή Βασιλεία του Θεού (δηλ. πού γεννήθηκε στο Δέντρο Ιησούς Χριστός!) μείζων αυτού έστι" (Ματθ.11:11, Λουκ.7:28) Για να την έχει αυτή την ελπίδα γιά Σωτηρία, όποιος θέλει να σωθεί, πρέπει να ομολογήσει και να αποκοπεί από την Άμπελο Αδάμ και να ενωθεί με το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού - την Εκκλησία Του - το Παράδεισο - την Βασιλεία των Ουρανών - εν ουρανώ καί επί γής (Ματθ.28:18).

Πώς ακριβώς γίνεται; Είναι καθαρά διατεταγμένο στο Ιερό Πηδάλιο της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας.Αυτό απαντάνε οι Άγιοι Πατέρες - απαντάει η Εκκλησία του Χριστού: Αυτή είναι η μόνη διδασκαλία που οδηγεί στη σωτηρία - η διδασκαλία της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όποιος ιερωμένος - είτε ιερέας είτε Αρχιερέας - διακηρύσσει διαφορετικά, όποιος μιλάει για "οικονομίες" και δίνει τα Άχραντα Μυστήρια - το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού - σε εκείνο τον άνθρωπο που δεν είναι ακόμα ενωμένος με το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού - Την Ορθόδοξη Εκκλησία - αυτός ο ιερωμένος ΔΕΝ κάνει οικονομία αλλά ακραία παρανομία: ΕΝΟΧΟΣ έσται τού Σώματος καί Αίματος τού Κυρίου!!! (Ά.Κορ.11:27) - διότι ΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ το σώμα τού Κυρίου (Ά.Κορ.11:29):

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια, θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα!

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα!

014: όποιος αναγνωρίζει τα μυστήρια των αιρετικών ως μυστήρια (βλ. Απ.Καν. 46) -
- όποιος αναγνωρίζει το βάπτισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν.47),
- ή ακόμα χειρότερα - το ράντισμα των αιρετικών ως βάπτισμα (βλ. Απ.Καν. 49-50 μαζί με την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου γιά τα όρια τής οικονομίας) θεωρείται Λύκος που βλάπτει τα πρόβατα!
Οποιος λαλεί διαφορετικά θεωρείται λύκος εν δέρμα προβάτου που βλάπτει τα πρόβατα! (Ματ.7:15, Ιερεμ.23:16-17, Ιω.10:12)

Όπως και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αγίου Ιγνα­τίου του Θεοφόρου στην εις προς Ήρωνα Επιστολή του λέει: "πάς ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιό­πιστος ή, κάν νυστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος"

Όποιος ανήκει στην Μία Μοναδική και αχώριστη - στην Γνήσια Εκκλησία του Χριστού και δεν εκτιμά αυτό το Θησαυρό που έχει δηλαδή - την εξομειώνει με όλα αυτά τα σχίσματα και αιρέσεις, τα οποία μόνο αυτονομάζονται "εκκλησίες" και αυτά, και τα θεωρεί "το ίδιο πράγμα" με την Εκκλησία του Χριστού, αυτός κάνει ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΟΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ και κάποια στιγμή θα τιμωρηθεί γι' αυτό το έγκλημα, και θα αποκοπεί από αυτή τη ΜΟΝΑΔΙΚΗ Εκκλησία του Χριστού - από το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Σώμα Του - που ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕ αλλά το εξομείωσε με όλες αυτές τις ανθρώπινες οργα­νώ­σεις σχίσματα και αιρέσεις - και έτσι το βλασφήμισε! Χωρίς καμιά αμφιβολία αυτός, πόσο μάλλον αν είναι κληρικός και γι' αυτό έχει και πιο μεγάλη ευθύνη - θα δώσει φρικτό λόγο στον Κύριο και στην και στη Φοβερή Κρίση και στην Αιωνιότητα!
...

Από εδώ και πέρα για εμάς τους καινούριους "αδάμους" της Καινής Διαθήκης, που με την χάρη του Θεού βρεθήκαμε στον Παράδεισο επί της γης - στην Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία - επαναλαμβάνεται η πρώτη εντολή του Θεού: Επιτρέπεται να τρώμε ΜΟΝΟ από το Δέντρο της Ζωής, και ποτέ από το δέντρο της γνώ­­σης του καλού και του κακού - διότι ο Νόμος του Θεού δεν καταλύεται εις τους αιώνας των αιώνων. Γι’ αυτό και επαναλαμ­βάνεται αυτός ο Νόμος του Θεού μετά την αποκατάσταση του Αδάμ εν τω Παραδείσω επί της γης = την Εκκλησία του Χριστού. Αυτή είναι η Άμ­πελος της Σωτηρίας και της Αιώνιας Ζωής - το Δέντρο της Σωτηρίας. Το δέ δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού - είναι το δέντρο του Αδάμ με όλες τις αιρέσεις και με την "εκκλησία" του νέου ημερολογίου, με όλα τα σχίσματα και με όλες τις διάφορες θρησκείες πού κατασκεύασε ο άνθρωπος της ξεπεσμένης φύσεως αφού χωρίστηκε από το Θεό καί έχασε την επίγνωση της Αλήθειας.

Για εμάς τους καινούριους "αδάμους" της Καινής Διαθήκης επαναλαμβάνεται η πρώτη εντολή του Θεού: Επιτρέπεται να τρώμε ΜΟΝΟ από το Δέντρο της Αιώνιας Ζωής και ΠΟΤΕ να μή τρώμε από αυτό το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού - δη­λα­δή να μην έχουμε θρησκευτική μυστηριακή κοινω­νία με αυτές τις θρησκείες της ξεπεσμένης φύσης - για να μη χάσουμε τον Παράδεισο: "Μή γίνεσθε ετεροζυ­γούν­τες απίστοις, τίς γαρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία; τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφόνησης Χριστώ πρός Βελίαλ; ή τίς μερίς πιστώ μετά απίστου; τίς δέ συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων; (Β΄.Κορ.6:14-16)

Αυτή είναι η ομολογία της Πίστης μας: "Πας, γαρ, ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν αξιόπιστος η, καν νηστεύη, καν σημεία ποιή, και προφητεύη, ΛΥΚΟΣ φαινέσθω σοι εν προβάτου δορά προβάτων βοράν κατεργαζόμενος"

Όποιος αιρετικός (μη εξερουμένου των αιρετικών του νέου ημερολογίου=παναίρεση του οικουμενισμού) ή σχισματικός ή αλλόθρησκος δε δεχτεί τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν - δε ομολογήσει τη Σάρκα Του και δέν αποκοπεί από το δέντρο Αδάμ - τη σάρκα της πτώσεως και του θανάτου - και να ενωθεί (με ΝΟΜΙΜΟ τρόπο!) με τη Σάρκα της Σωτηρίας - αυτός μένει στο δέντρο της πεπτόμενης φύσης του ανθρώ­που, στο δέντρο της απώλειας, όπου ποτέ δεν υπήρχε σωτηρία μετά την πτώση του Αδάμ - γι' αυτό και ο κόσμος είχε ανάγκη Εξαγοραστή, Σωτήρα!!! Τον Οποίο τώρα που ήρθε στον κόσμο - αυτός ο αιρετικός ή σχισματικός ή αλλόθρησκός - Τον απορρίπτει τον Σωτήρα, τον Εξαγοραστή! - Για όλους αυτούς, που δέν Τον δέχτηκαν, όταν Αυτός, επί μακρόν χρόνον αναμενόμενος, ήρθε, τί μένει; Απαντάει ο Απόστολος: "...ουκέτι περί αμαρτιών απολείπεται θυσία, φοβερά δε τις εκδοχή κρίσεως καί πυρός ξήλος εσθίειν μέλλοντος τούς υπεναντίους. Αθετίσας τις νόμον Μωυσέως χωρίς οικτιρμών επί δυσίν ή τρυσί μάρτυσιν αποθνίσκει. Πόσω δοκείτε χείρονος αξιοθήσετε τιμω­ρίας ο τον Υόν τού Θεού καταπατή­­σας και το αίμα της διαθήκης κοι­νόν ηγησά­μενος εν ώ ηγιάσθη, και το Πνεύμα τής χάριτος ενυβρί­σας ... Φοβερόν το εμπεσείν είς χεί­ρας Θεού ζώντος!" (Εβρ.10:26-31).

Έτσι όσοι, που με αυτό τον τρόπο δε δέχτηκαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, με την πράξη και με την ζωή τους δήλωσαν στο Θεό: "Θεέ, Αυτό το Χριστό που μας έστειλες εμείς δεν Τον δεχό­μαστε. Τώρα εμείς θα απο­θεώ­σου­με ένα δικό μας "χριστό" από τη γη. Αυτόν θα δεχθούμε αυτόν καί θα προσκυνήσουμε!" Και έτσι η λογική εξέλιξη όλου αυτού του κόσ­μου των υπεναντίων(Εβρ.10:27) είναι ο αντίχριστος! (Ιωάν.5:43)

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;

015: Πώς θα γίνει η έλευση του αντιχρίστου;

Ο αντίχριστος θα στηρίξει το κράτος του σε τρεις στήλους: την Πολιτική, την Οικονομία, τη Θρησκεία.


Δηλαδή, ακόμα προτού εμφανιστεί ο αντίχριστος, η οργάνωση, η οποία προετοιμάζει την έλευσή του - η παγκόσμια μασωνία - θα οικοδομήσει τρεις παγκόσμιες υποργανώσεις:

P) παγκόσμια πολιτική

E) παγκόσμια οικονομία

R) παγκόσμια θρησκεία

Αν χρειαστεί, μπορούμε με λεπτομέρειες να αναλύσουμε και σαφώς θα διαπιστώσουμε ότι η παγκόσμια Πολιτική ήδη υπάρχει. Πολλά παραδείγματα - δεν έχουμε χώρο σ΄αυτό το άρθρο να τα αναφέρουμε όλα. Αναφέρουμε μόνο το εξής: Οι καινούριες ταυτότητες των χωρών υπηρετούν την παγκόσμια αστυνομία - ένα όργανο της παγκόσμιας πολιτικής.

Η παγκόσμια Οικονομία - και αυτή ήδη υπάρχει - υπάρχει παγκόσμιο ΧΡΗΜΑ! Ποιο; Ούτε το δολάριο (μόνο στις Η.Π.Α.) ούτε το ευρώ (μόνο στην Ευρώπη). Το παγκόσμιο χρήμα είναι η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - το νόμισμα: η ηλεκτρονική ΜΟΝΑΔΑ! - όλες οι Τράπεζες στον κόσμο είναι συνδεδεμένες και λειτουργούν με αυτό το χρήμα.

Εεύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι εφόσον ήδη υπάρχουν οι δύο στήλοι, άρα (είναι και λογικό!) ήδη υπάρχει και ο τρίτος στήλος - η παγκόσμια Θρησκεία! Ναι, υπάρχει! Η παγκόσμια Θρησκεία ονομάζεται "ΠΑΝαίρεση του Οικουμενισμού". Έχουν δημιουργήσει μια παγκόσμια θρησκεία. Η ένωση όλων των αιρέσεων, όλων των μη χριστιανικών θρησκειών - η επανέλευση του πύργου της Βαβέλ! (Γύν.11:4-9)

016: Παγκόσμια Θρησκεία

016: Παγκόσμια Θρησκεία

016: Παγκόσμια Θρησκεία

Στην παγκόσμια θρησκεία ανήκουν όλες οι ανθρώπινες θρησκείες, που κατασκεύασε ο πεπτώμενος άνθρωπος αφού χωρίστηκε από τον Θεό και έχασε την επίγνωση της Αληθείας, όλες οι "εκκλησίες" που είναι αποκομμένες από την Αμπελο Ιησούς Χριστός.


Σ’ αυτή την παγκόσμια θρησκεία ανήκει και η "εκκλησία" του νέου ημερολογίου! Βλέπε στο τέλος “Παγκοσμιοποιήση της Εκκλησιας” - για να καταλάβεις ποιός είναι ο πραγματικός σκοπός της εισβολής του νέου ημερολογίου εις την Ελληνική Εκκλησία το 1924.


Έχουν κοινή θρησκευτική ζωή, κοινές τελετές, κοινές λειτουργίες. Η ένωσις τους δεν αναζητείται πια, αλλά ήδη υπάρ­χει! Είναι πραγματικό­τητα! Εκφράζεται σ’ αυτές τις κοινές τε­λε­τές, σ’ αυτές τις κοινές λει­τουργίες, κοινή θρησκευτική ζωή... Παράδειγμα η συμμετοχή του Χριστοδούλου, πρώην "επισκόπου" Δημητριάδος και νυν "αρχιεπισκό­που" όλων των νεοημερολογιτών της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Συμ­βούλιο των Εκκλησιών (το επίσημο όνομα της Παγκόσμιας Θρησκείας του Οικουμενισμού), όπου πρω­τοστα­τούσε ως επίσημος εκπρό­σωπος της Ελληνικής εκκλησίας, παρασύ­ρο­ν­τας στο βωμό της αίρεσης όλους τους "υποτιθέμε­νους" Ορθοδό­ξους Έλληνες που τον μακαρίζουν.

Στο κείμενο που ακολουθεί θα δώσουμε μόνο μερικά παραδείγ­ματα, μόνο για πληροφόρηση, όχι λεπτομέρειες. Για μας το να περιγράψουμε ολόκληρη την επί δεκάδες χρόνια θρησκευτική ζωή της ΠΑΝθρησκείας του Οικουμενισμού σε μία τέτοια μικρή μελέτη είναι αδύνατον. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, προτείνουμε να διαβάσει τα έργα του Μοναχού Ιακώβου "Φιλήματα Ιούδα" (πάνω από 300 σελίδες!), "Το άθεο δόγμα του οικουμενισμού" (γύρω στις 300 σελ.), τα περιοδικά "?γιος Αγαθάγγελος Εσφιγμενίτης"... Αυτά τα γεγονότα που αναφέρονται εκεί, είναι γνωστά.

i-230814 001 Επίσης και στο κείμενο που θα ακολουθήσει, οι εικό­νες είναι από επίση­μες τηλεοπτικές εκ­πομπές σε κανάλια σε ξένα κράτη σε όλο τον κόσμο.

Δεν είναι τόσο γνωστά στην Ελλάδα και στις άλλες Ορθόδοξες χώρες διότι εκεί δεν τα δείχνουν - για να μην καταλάβουν και αγανακτήσουν οι ορθόδοξοι και ξεσηκωθούν και φύγουν από την πλάνη του οικουμενισμού.Ενώ στα ξένα κράτη οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι χαίρονται όταν τα βλέπουν.

Θα αναφέρουμε μόνο
δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών

017: Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών.

017: Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών λειτουργιών.

Από αυτά τα παραδείγματα φαίνεται καθαρά ότι η παγκόσμια θρησκεία δε χτίζεται τώρα - ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ - ήδη λειτουργεί! Σ' αυτές τις κοινές μικτές λειτουργίες, η λειτουργική της ζωή - κοινή για όλες τις υποθρησκείες - που την αποτελούν ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ, λαμβάνει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ! Αυτά τα παραδείγματα μας δίνουν ΕΙΚΟΝΑ γι' αυτήν, μας δίνουν ευκαιρία να παρατηρήσουμε στην πρακτική και να συνειδητοποιήσουμε: απλά ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ αυτή η θρησκεία και ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ η ζωή της!

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γι' αυτές τις κοινές λειτουργίες είναι ότι συνήθως αρχίζουν με ΦΑΝΕΡΗ ΕΙΔΟΛΟΛΑΤΡΕΙΑ - τελετική επίκληση των ακαθάρτων πνευμάτων - για να έρθουν να "ευλογήσουν" και να "αγιάσουν" τη λειτουργία και όσους παίρνουν θέση σ' αυτή. Πραγματικά, ο κάθε κανονικός άνθρωπος με απλό μάτι συνειδητοποιεί ότι αυτό δεν είναι ευλογία και αγιασμός αλλά ακριβώς το αντίθετο: μαγαρισμός και κατάρα. Σ' αυτήν την λειτουργία παίρνουν θέση αντιπρόσωποι της νεοημερολογίτικης εκκλησίας της Ελλάδας, του Πατριαρχείου της Μόσχας και όλες οι τοπικές κατά κόσμο επίσημες ορθόδοξες εκκλησίες, ή καλύτερα να πούμε: αυτόονομαζόμενες "ορθόδοξες". Οι αυτοονομαζόμενοι "ορθόδοξοι" με τον ίδιο τρόπο με τους υπόλοιπους παρεβρισκομένους λαμβάνουν τους παγανιστικούς "αγιασμούς" και "ευλογίες". Αυτά είναι διάφορα είδη σαμανισμού, αρχαία μαγεία και άλλα είδη αυθεντικού παγανισμού και σατανισμού.

Η παγκόσμια θρησκεία χρησιμοποιεί ονόματα, τα οποία ακούγονται "επιστημονικά" - όπως και για την ίδια θρησκεία ως οργάνωση, έτσι και στα οργανωμένα πανηγύρια της: "Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών" ... "Έκτη Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβούλιου των Εκκλησιών" ... όμως οι εκτελούμενες εκεί σαμανιστικές τελετές και παγκόσμιοι πανήγυροι και χάος, σε αντίθεση με τα ονόματα που τους δίνουν, καθόλου δεν έχουν επιστημονικό πρόσωπο.


i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983

i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983i-230716 003 Κοι­νή θρησκευτική λειτουρ­γία στο Βανκού­βερ, Καναδάς, Αύγουστος 1983
άρχισε με "ιερή" φωτιά και σαμανιστική τελετή των ινδιάνων επικαλώντας τα ακά­θαρ­τα πνεύματα - για να έρθουν να "ευλογήσουν" και να "αγιάσουν" τη λειτουργία και τους παρεβρισκομέ­νους.

Οι ινδιάνοι ύψω­σαν τότεμ με το σύμβο­λο του θεού-προστάτη της φυλής


i-230716 004 Ιουδαίος ραβίνος κηρύσσει για την ένωση μεταξύ ιουδαί­ων και χριστια­νών. Οι ονομαζόμενοι "ορθόδοξοι" ακροα­τές αυτού του κηρύγ­ματος δεν δια­μαρ­τύρον­ται πού δήθεν μπορεί να υπά­ρχει ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ένωση μεταξύ 1) αυτών που σταύρωσαν τον Χριστό και Τον αρνούνται ως Χριστόν και 2) αυτών τών ιδίων οι οποίοι Τον δέχονται ως Χριστόν (δήθεν δέχονται!) - γι'αυτό και ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ τον εαυτό τους "χριστιανούς" και ακόμα και "ορθοδόξους" - και δήθεν προσκυνούν Αυτόν και όχι τους σταυρωτές Του και τον δίκο τους ψευτοχριστό, δηλ. τον αντίχριστο!


i-230716 005 ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - μέρος της ίδιας κοινής λειτουρ­γίας. Στην αρχή της παρέλασης φέρνουν καλάθι με ψωμιά, που αυτοί τους θεω­ρούνε "άρτους". Δηλαδή αυτοί οι άρτοι συμβο­λίζουν, ή καλύ­τερα να πούμε ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ την θεία κοινωνία - το Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μετά φέρνουν το Ευαγγέλιο. Το φέρνει ορθόδοξος, ή πιο ακριβώς - ονομαζόμε­νος "ορθόδοξος" "επίσκο­πος" του Τορόντο, το Πατ­ριαρ­χείο της Κωνσταντι­νου­πόλεως, νεοημερο­λογίτικη "εκκλησία".


i-230716 006 Ό "επί­σκοπος" Σωτήριος του Τορόντο, Πατριαρχείο της Κων/πόλεως, νεοη­μερολογίτικη "εκκλησία", "ευλογεί" με το Ευαγγέλιο τους παρεβρισκομένους στην παρδαλή λειτουργία.i-230814 003 Ο "μη­τροπολίτης" Χρυσόστομος, του Πατριαρχείου της Κων/πολης,
νεοημερολογίτικη "εκκλησία" ποιεί "κλαύση του άρτου" για την οικουμε­νιστική "θεία" κοινωνία! Με αυτή την κοροϊδία αντικατα­στάθηκε η Αγιότα­τη Μυσ­ταγωγία, η οποία στην Ορθόδοξη Λειτουργία εκτελείται στο "Πρόσχωμεν! Τα Άγια τοις Αγίοις!" - Ιερόσυλος θεατ­ρι­νισμός της Αγιοσύνης - ΑΚΡΑΙΟΤΗΤΑ της ασέβειας!

i-230716 008 Και αυτή είναι η "ψαλμωδία" ... της παρδαλοπνεύματης λειτουργίας! ...


Είναι μια καθαρά σατανιστική τελετή. Το παραπάνω όμως που τους κατατάσει σε ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ προδώτες και ακραίους πολεμιστές της πίστης είναι ότι κρυβονται κάτω από τα ιερά ράσα της ορθοδοξίας και χρησιμοποιώντας τους Άγιους Ύμνους προς τον Άγιο Θεό - που ο Ίδιος παρέδωσε στους Άγιους Του - αυτοί υμνούν τον σατανά, εγκλωβίζοντας τους αφελείς πίσω από την μάσκα τους.

i-230716 009 Κοινή λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας, 7 φεβρουα­ρίου 1991.

i-230716 009 Κοινή λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας, 7 φεβρουα­ρίου 1991.i-230716 009 Κοινή λειτουργία στην Καμπέρα Αυστραλίας, 7 φεβρουα­ρίου 1991.

"Έβδομη Συνέλευση του Παγ­κόσμιου Συμβούλιου των Εκκλησιών". Όπως και στην κοινή λειτουργία στον Βανκούβερ, ομοί­ως και αυτή αρχί­ζει με i-230816 003 & 004 ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟ - τελετική επίκληση των ακαθάρτων πνευμάτων - να έρθουν και να "ευλογήσουν" και "αγιάσουν" την κοινή λειτουργία και όσους παίρνουν θέση σ' αυτή. Άναψαν και "ιερή" φωτιά πού έβγαζε τελετικό "καθαρτικό" καπνό.


ΟΛΟΙ όσοι πήραν θέση στην κοινή λειτουργία περνάνε από αυτό τον καπνό και αυτόν τον "καθαρισμό": και οι αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου της Κων/πολης και της ελληνικής νεοημερολογίτικης εκκλησίας, και το Πατριαρχείο της Μόσχας και της σερβικής οικουμενισ­τικής εκκλησίας και πάντων των ονομαζόμενων ορθοδόξων όλοι αυτοί, μπαίνοντας στην Σκήνια του προσκυνήματος, περνάνε το βεβηλιστικό "καθαριστικό" διαμονικό καπνό - θυμίασμα των δαιμόνων.

i-230716 010 Η Σκήνια του προσκυνήματος. Πού εκτελείται η κοινή λειτουργία; Έχουν φτιάξει μια μεγάλη τέντα η οποία θυμίζει την Σκηνία της Παλαιάς Διαθήκης. Την έχουν ονομάσει "Σκήνια του προσκυνήματος"
Εκεί έχουν φτιάξει μία έδρα σα θεατρική σκηνή. Εκεί έβαλαν και "αγία" Τράπεζα. Σ'αυτήν θα εκτελεστεί η κοινή λειτουργία.


Πριν γίνει αυτό όμως, στην αρχή, εκτελεί­ται, όπως είπαμε, η επίκληση των ακαθάρτων πνευμάτων - αυστραλέζικες σαμανιστικές τελετές, φωνές, χοροί ...

i-230816 008 Εδώ είναι και οι οικουμενιστές, ονομαζόμενοι "ορθόδοξοι". Και τα βλέπουν όλα αυτά ζωντανά! Νά η "ορθοδοξία" τους!
Τί σχέση έχει αυτό με την Αγία Ορθοδοξία; Πότε ήταν δεκτό μπροστά στην Αγία Τράπεζα - εκεί, όπου Ορθό­δοξος Ιερεύς ή Αρχιερεύς θα τελέσει Θεία Λειτουργία, να αφήνουν ειδωλολάτρες,
οι οποίοι μισόγυμνοι και βαμένοι με μπογιές να χοροπηδούν μέσα στο ιερό μπροστά στην "αγία" Τράπεζα και βγάζουν τέτοιες μη ανθρώπινες δαιμονικές κραυγές καλώντας τα πνεύματά τους; Αυτό Ορθοδοξία είναι; Τί σχέση έχει αυτό με την Ορθοδοξία; ΑΚΡΑ της ασέβειας!

Δεν πέφτουν στα ΑΚΡΑ της ασέβειας επίσης και εκείνοι οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι λαϊκοί, Ιερείς και Αρχιε­ρείς οι οποίοι ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΚΡΑΙΑ ΑΣΕΒΕΙΑ ακόμα συνεχίζουν να διδάσκουν ότι δήθεν μπορούν να εκτελούνται κοινά Άγια Μυστήρια με τους νεοημερολογίτες οικουμενιστές; Ε! "κατ' οικονομίαν"... - Δεν πέφτουν στα ΑΚΡΑ της ασέβειας επίσης και εκείνοι οι οποίοι ακόμα συνεχίζουν να διδάσκουν ότι δήθεν είναι "ακραίοι" αυτοί οι ορθόδοξοι ιερείς οι οποίοι αρνούνται να δίνουν στους νεοημερολογίτες οικουμενισ­τές το Μυστήριο του ΑΛΗΘΙΝΟΥ Σώματος και ΑΛΗΘΙ­ΝΟΥ Αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και άλλα ΑΛΗΘΙΝΑ Εκκλησιαστικά Μυστήρια; Τί απάντηση θα δώσουν στο Φοβερό Βήμα του Κυρίου Ιησού Χριστού; Αφού διώκουν τέτοιους αληθινούς ιερείς του Κυρίου, θα αξιωθούν με την τιμή να τους βάλει ο Κύριος στην ίδια γραμμή με τους Αγίους και Ομολογητές της Πίστε­ως ή θα τους βάλει στην ίδια γραμμή και στην ίδια μοίρα με τους διώκτες της Εκκλησίας του Χριστού; ...

Στώμεν καλώς! Στώμεν μετά φόβου!!!

Στην "Σκήνια του προσκυνήματος" έχουν μαζευτεί πάνω από 4.000 συμμετέχοντες.
Εδώ παίρνουν θέση:

Αντιπρόσωποι ΟΛΩΝ των τοπικών "ορθοδόξων" εκκλησιών.
18 αντιπρόσωποι του Πατριαρχείου της Κων/ πόλης με επικεφαλή τον τότε "μητροπολίτη" Χαλκιδώνος και σημερινό "πατριάρχη" Κων/πόλεως Βαρθολομαίο.
12 αντιπρόσωποι της ελληνικής νεοημερολο­γίτικης εκκλησίας με επικεφαλή τον "μητροπολίτη" της Νεάπολης και Σταυρούπολης Διονύσιο.


i-230716 011 Ο ρασοφόρος στην πάνω αριστερή γωνία αυτής της φωτογραφίας δεν είναι ένας τυχαίος φωτογράφος αλλά ο ίδιος ο Χριστόδουλος, ο σημερινός "αρχιεπίσκοπος" της νεοημερολογίτικης εκκλησίας της Ελλάδας, τότε ακόμα "μητροπολίτης" Δημητριάδος.
Η μεγαλύτερη επιτροπή αντιπροσώπων - αποτελούμενη από περίπου 40 άτομα - απεστάλη από το Πατριαρχείο της Μόσχας με επικεφαλή τον "μητροπολίτη" του Σμολένσκ, Κύριλλο.


i-230716 012 Διαβάζεται το ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ! Το "Πιστεύω"! Παράδοξο, κοροϊδία, ή τί; ... Το διαβάζουν συγχρόνως ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ!!! - Με επικεφαλή τον Αυστραλό "αρχιεπίσκοπο" Στυλιανό της νεοημερο­λο­γίτικης εκκλησίας του πατριαρχείου της Κων/πολης.
Το διάβασμα γίνεται στα αγγλικά.i-230716 013 Δίπλα του άλλος αρχιαιρετικός: Ο "μητροπο­λίτης" της Μιρ, Χρυσόστομος (ο οποίος στην κοινή λειτουργία στο Βανκούβερ έκανε την "κλαύση του άρτου"). Ανάμεσά τους στέκεται η προτεσταντική παπαδίνα Lois με επιτραχείλι.


i-230716 014 Και τώρα ο "μητροπολίτης" Χρυσόστο­μος διαβάζει "Πάτερ Ημών" στα ελληνικά, και όλοι οι υπό­λοιποι αιρετικοί διαβάζουν μα­ζί με αυτόν αυτή την προσευ­1χή - ο καθένας στη δική του γλώσσα.

i_230716 015 Ακολου­θεί το λειτουργικό φιλί της ειρή­νης "Αγαπήσωμεν αλλή­λους". Αυτό το φιλί έχει ιερό χαρακτήρα: σ'αυτό οι φιλούν­τες εκφράζουν ότι έχουν ταύτιση των πεποιθήσεών τους και ΠΛΗΡΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ!
i-230716 016 Σ' αυτό το ιερό λειτουργικό φιλί της ειρήνης παίρνει θέση και ο Χριστόδου­λος, ο σημερινός "αρχιεπί­σκοπος" των νεοη­με­ρολογιτών σε όλη την Ελλάδα, και τότε "μητρο­πο­λίτης" Δημητ­ριάδος. Και αυτός πιστεύει τα ίδια με αυτόν τον παγανιστή, τον ειδωλολάτρη. ... Έχει έρθει εδώ με μεγάλη χαρά να δηλώσει ότι έχουν ΠΛΗΡΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ!


Να αυτή είναι η "ορθοδοξία" των νεοημε­ρο­λογιτών! Και τώρα όποιος Ορθόδοξος Ιερεύς ή Αρχιερεύς θέλει να κοινωνάει τους νεοημε­ρο­λο­γίτες - "ε! κατ' οικονο­μία" - ας τους κοινωνάει και να προσεύ­χεται μ' αυτούς ή να τους βάλει στο ψαλτήρι να ψέλνουν ψαλμωδίες... αλλά στο ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙ! - Όμως εμάς τί μας υποχρεώ­­νει να τον θεωρούμε και αυτόν ορ­θό­­δοξο; Πάλι "κατ' οικονομίαν"; ...


i-230716 017 Ο Σέρβος "ιερεύς" Μίλας, ονομαζόμενος "ορ­θό­δοξος", διευθύνει την χορωδία 80 ατό­μων από διάφορες αιρέσεις.


i-230716 019 Οι προ­τεσταν­τική "παπαδίνα" διαβά­ζει το Ευαγ­γέλιο - ο Κύριος δίνει εξου­σία στους Αποστό­λους Του (και από αυτούς και στους Επισκόπους και Ιε­ρείς): "λάβετε Πνεύμα Άγιον. Αν τίνων αφήτε τας αμαρ­τίας, αφίενται αυτοίς. Αν τήνων κρατήτε, κεκράτην­ται" (Ιωαν.20:20-24). Όνειρα για ιερατική εξουσία, επιτραχείλια και ... σκουλαρίκια - όλα μαζί ...


i-230716 020 Οι ονομαζόμενοι "ορθόδοξοι" "επίσκοποι" και "ιερείς" και λαϊκοί παίρνουν θέση σ' αυτήν την κοινή λειτουργία όπου πρόεδροι είναι προτεσταντικές γυναίκες-"παπαδίνες"


i-230716 022 Ιερη "έξοδος" από την κοινή λειτουρ­γία της εκκλησίας των πονηρευομέ­νων. Την οδηγεί η προτεσ­ταν­τική "παπαδίνα" Lois, χαρούμενα κουνούμενοι στο ρυθμό του ταραμπούκα-τουμπερλέκι-ψαλμωδίας.


i-230716 023 Την ακολουθούν προ­τεστάν­τες και ονο­μαζόμενοι "ορθόδοξοι".


i-230716 024 Eπί­σης και ο πολύ χαρού­μενος Χριστόδουλος - ο στο μέλλον "αρχιεπίσκο­πος" της νεοη­με­ρο­­λογί­τικης εκκλησίας της Ελλάδος...

i-230716 025 Το θέμα αυτού του πανθρησκευτικού τσίρκο ήταν: "έλα Άγιο Πνεύμα! Ανανέωσε κάθε πλάσ­μα!" Αλλά πιο πνεύμα κατέ­βη­κε επάνω στην πο­λυπά­ρδαλη κοινή λειτουργία; Το Άγιο Πνεύμα ή κάποιο άλλο πνεύμα (ή πνεύ­ματα);

Σ'αυτήν την ερώτηση καθα­ρή απάν­τηση λαμβάνου­με από τον ξεκάθα­ρο σχηματισμό του χεριού που δείχ­νει συχνά αυτός ο θρησ­κετικός ηγέ­της από το ύψος της θρησ­κευ­το-θεατρι­κής σκη­νής, κατα τη δι­άρ­κεια των θρη­σ­κευτικών χοροπηδητών του στο τέλος της κοινής λειτουρ­γίας της εκκλησίας των πονηρευομένων.


020: Τα γεγονότα αυτά φανερά δείχνουν, ότι η νεοη­με­ρο­λογίτικη εκκλησία της Ελλάδος δεν είναι απλά "νεοημερολογίτικη ορθόδοξη εκκλησία", αλλά είναι αιρετι­κή - ανήκει στην ΠΑΝαιρέση του οικουμενισμού