Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ

ό Αγ. Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ (1867) στή διδασκαλία του

004: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟ­ΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕ­ΤΙ­ΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ

σε τέτοιους χριστιανούς απαντάει: "Χριστιανοί!!! Μυθολογείτε γύρω από τήν σωτηρία, αγνο­ώντας αυτήν καί τόν λόγο γιά τόν οποίο ο κόσμος έχει ανάγκη σωτηρίας καί τελικά εσείς οι ίδιοι δέν γνω­ρί­ζε­τε τόν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Μόνος διά του Οποίου αποκτούμε τήν σωτηρία. Ιδού λοιπόν H ΜΟΝΗ διδασκα­λία επί τού προκειμένου, η διδασκαλία της Αγίας Ορθό­δο­ξης Εκκλησίας. Η Σωτηρία συνίσταται στην Επιστρο­φή του ανθρώπου στην Ένωσή του με το Θεό, ο Οποί­ος είναι η Ζωή του ανθρώπου. Αυτή η ένω­­­σης ήταν χαμένη για όλο το ανθρώπινο γένος, λόγω της πτώσης των προπατόρων μάς. Έκτοτε όλοι οι άνθρω­ποι μετά το πέρασμα τους επί τής γής κατέβαιναν στον Άδη. Όχι μόνο οι αμαρτωλοί αλλά ακόμα και οι δίκαιοι. "Συνε­­λήφθημεν εν ανομίαις και εγεννήθημεν εν αμαρ­τίαις" συμφώνως με τον ψαλμωδόν και ο Πατριάρχης Ιακώβ όσον αφορά τον εαυτό του και τον αγνόν και σώφρωνα υιόν του λέγει: "Κατα­βήσομαι προς τον υιόν μου πενθών εις Άδου" (Γεν.37:35) Αυτή ήταν η δύναμις των καλών έργων της ανθρωπότητος εν Αδάμ.

Αυτή ήταν η αξία των αρετών της ξεπεσμένης μας φύσεως. Ούτε με τη λογική, ούτε με τις αρετές δε μπορούσε να σωθεί ο Αδάμ, κανένας άνθρωπος, από αυτή την κοινή μοίρα, από αυτή την παγίδα. Δε μπορού­σε να σωθεί ακόμα και ο μεγαλύτερος των Προφητών, ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος! Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μαρτυρεί για τον Πρόδρομο ότι ούτος εστί ο μεγαλύτερος γεννημένος από γυναίκα - δηλαδή, γενομέ­νος εν Αδάμ (Ματ.11:11, Λκ.7:28). Εάν ακόμα και αυτός ο μεγαλύτερος, μετά το σαρκικό του θάνατο κα­τέ­βη­κε στον Άδη, πόσο μάλλον οι μωαμεθανοί, οι αιρε­τικοί κ.λ.π., έστω κι αν έχουν καλά έργα! Μ' αυτά τα καλά έργα τους θα μπορέσουν να φτάσουν και ξεπε­ρά­σουν τον Πρόδρομο, τον μεγαλύτερο γενομένο από γυναίκα;

Πώς λένε λοιπόν ότι όλες οι θρησκείες είναι εκ Θεού, αφού καμία από αυτές τις θρησκείες δεν μπορούσε να φέρει Σωτηρία στον Αδάμ. Πώς να πιστέψουμε ότι και οι άλλες θρησκείες είναι σωτηρικές και αυτές; Και τί σημασία τελικά μπορεί να έχει οποιαδήποτε απ' όλες αυτές τις θρησκείες σ' όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία της γης, εφόσον δεν μπορούσαν να βρούνε λύση τότε; Πώς λοιπόν θα μπορέσουν να βρούνε λύση σήμερα;

005: Υπήρχε ανάγκη να έρθει ο Σωτήρας!